adw.

Kancelaria Adwokacka, 58-500 Jelenia Góra, tel. 886 516 893.

Adwokat - reprezentuje Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz osobami fizycznymi.

Zajmuje się poradnictwem prawnym oraz sprawami z różnych dziedzin prawa, w tym sprawami z zakresu: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeniowego, etc.